Máy Hút Ethylene (KIF Scrubber ES 657)

Liên hệ

KIF Scrubber ES 657 loại bỏ ethylene một cách tự nhiên mà không ảnh hưởng đến đặc tính của trái cây và rau củ quả, sử dụng trong các kho lạnh lớn (50.000 CFT) và contaner…