Gói hút Ethylene (KIF Sachet)

Liên hệ

Thông Số Kỹ Thuật

  • Thành Phần: bột zeolite, thuốc tím (KMnO4)
  • Trọng lượng KIF: 5 grams
  • Vật liệu đóng gói: màng Tyvek & Dupont
  • Trọng lượng của màng: 1/2-1 grams