Nguyên Liệu Sản Xuất MAP (KIF MasterBatch)

Liên hệ

  • Nguyên liệu polyetylen.
  • Tuân thủ theo tiêu chuẩn FDA (Báo cáo SGS).
  • Phụ gia tự nhiên.
  • Hiệu quả ở mức bổ sung thấp 6-7,5%.
  • An toàn cho con người.
  • An toàn về mặt sinh thái.
  • Có thể tái chế với polyme.