Miếng Lót Bảo Quản Dâu Tây (KIF Berri Pads)

Liên hệ

KIF Berri Pads là miếng lót thấm hút nước và kháng nấm sử dụng trong bao bì đóng gói dâu tây, giúp bảo quản dâu tây luôn tươi mới trong quá trình lưu trữ và vận chuyển đi xa.