Quy Trình Xử Lý Nhiệt Bằng Hơi Nước Nóng (VHT) Cho Xoài Xuất Khẩu Chi Tiết Nhất

Xử lý nhiệt bằng hơi nước và ngâm nước nóng không đúng quy trình có thể gây ra hư hỏng cả bên trong và bên ngoài cho xoài.

  • Gây tổn thương trái cây cụ thể là tăng giảm khối lượng trái.
  • Gây biến đổi màu sắc.
  • Tổn thương bên ngoài – bao gồm vỏ trái xanh bị chuyển sang màu nâu, rỗ, hoặc vàng. Tổn thương mô do nhiệt cũng sẽ làm tăng nguy cơ gây thối rữa.
  • Tổn thương bên trong – làm cho cùi kém phát triển màu sắc, mềm bất thường, thiếu sự phân hủy tinh bột và phát triển các khoang bên trong như trường hợp xoài, đu đủ. Ngoài ra, trái cây có thể mềm nhanh chóng hoặc mềm bất thường khi một số vùng thịt vẫn cứng trong khi những vùng khác mềm đi.

Quy Trình Xử Lý Nước Nóng

Quy Trình Xử Lý Nhiệt Bằng Hơi Nước Nóng Và Ngâm Nước Nóng (VHT) Cho Xoài Theo Chuẩn Bộ NN & PTNT

Quy Trình Xử Lý Nhiệt Bằng Hơi Nước Nóng Cho Xoài

QUY TRÌNH XỬ LÝ XOÀI BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG

1. Cơ Sở Xử Lý Nhiệt Bằng Hơi Nước Nóng

1.1 Yêu cầu của khu vực xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng.

1.1.1 Khu vực xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng phải được thiết lập trong nhà máy đóng gói trái cây được công nhận.

1.1.2 Nhà máy đóng gói phải bao gồm khu vực cách ly, khu vực vận chuyển, khu vực phân loại, khu vực xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng, khu vực bảo quản lạnh, khu vực đóng gói và khu vực bảo quản. Ít nhất khu xử lý, khu đóng gói và khu bảo quản phải có phương tiện cách ly để ngăn côn trùng và các loài gây hại khác. Các khu vực xử lý nhiệt nên được giữ trong tình trạng.

Quy Trình Xử Lý Nhiệt Bằng Hơi Nước Nóng

1.2 Yêu cầu của cơ sở xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng.

1.2.1 Các cơ sở xử lý nhiệt hơi phải có cấu hình phù hợp để thực hiện xử lý nhiệt hiệu quả.

1.2.2 Các cơ sở xử lý nhiệt bằng hơi phải được đăng ký và ủy quyền bởi tổ chức kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu và được tổng cục hải quan Trung Quốc (GACC) thử nghiệm tại chỗ. Tổ chức kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cần cung cấp trước tình hình cơ sở vật chất và kết quả kiểm tra sơ bộ cho GACC. Chi phí kiểm tra tại chỗ của các quan chức GACC do nước xuất khẩu chịu.

1.3 Đăng ký

Trước mỗi mùa xuất khẩu, GACC sẽ đánh giá xem các cơ sở xử lý có tuân thủ các yêu cầu liên quan hay không để cập nhật danh sách đăng ký.

quy trình xử lý hơi nước nóng cho xoài xuất khẩu trung quốc

>>>Xem Thêm: Máy Hút Ethylene Mini Scrubber

2. Thiết Bị Giám Sát Nhiệt Độ Và Độ Ẩm

2.1 Bộ ghi nhiệt độ và độ ẩm.

2.1.1 Bộ ghi có thể tự động ghi và lưu trữ dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được đo bằng tất cả các đầu dò nhiệt độ và độ ẩm.

2.1.2 Đủ số lượng cổng cung cấp cho các đầu dò nhiệt độ và độ ẩm kết nối.

2.1.3 Độ chính xác hiển thị của bản ghi nhiệt độ là 0,1℃ và bộ ghi cũng có thể in dữ liệu ngày, giờ, nhiệt độ và độ ẩm được ghi lại bởi mỗi đầu dò ở một khoảng thời gian xác định (ví dụ: 5 phút một lần).

2.2 Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm.

2.2.1 Độ chính xác của các đầu dò nhiệt độ yêu cầu lên đến ± 0,1°C.

2.2.2 Đảm bảo có đủ số lượng đầu dò nhiệt độ và độ ẩm để đo nhiệt độ tâm quả xoài ở nhiều vị trí trên mỗi lớp của lớp trên, lớp giữa và lớp dưới và nhiệt độ và độ ẩm không gian tại nhiều hơn một vị trí trong hơi buồng xử lý nhiệt.

hệ thông xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng vht cho xoài xuất khẩu (1)

2.2.3 Các cán bộ kiểm dịch chịu trách nhiệm hiệu chỉnh tất cả các đầu dò nhiệt độ. Bất kỳ đầu dò nào có sai số hơn ± 0,3°C đều không thể sử dụng được và cần được thay thế.

2.3 Phương pháp hiệu chỉnh đầu dò nhiệt độ.

2.3.1 Hiệu chỉnh đầu dò nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân tiêu chuẩn được coi là.

2.3.2 Đặt đầu dò và nhiệt kế chuẩn cùng nhau vào nồi cách thủy, đun cách thủy đến nhiệt độ chỉ số xử lý (ví dụ: 47℃) và duy trì nhiệt độ nhiệt kế chuẩn ở nhiệt độ mục tiêu bằng cách điều chỉnh nhiệt độ của nồi cách thủy. Sau khi nhiệt độ được ổn định trong 30 phút, ghi lại nhiệt độ của đầu dò nhiệt độ bằng máy ghi nhiệt độ, cứ 5 phút một lần, lặp lại trong 3 lần và sau đó ghi giá trị trung bình, tính toán sai số giữa đầu dò nhiệt độ và nhiệt kế tiêu chuẩn, lấy hơn 2 lần giá trị lỗi giống như một giá trị sửa.

2. Thiết Bị Giám Sát Nhiệt Độ Và Độ Ẩm

2.4 Tần số hiệu chuẩn của đầu dò nhiệt độ.

2.4.1 Đầu dò nhiệt độ nên được hiệu chuẩn lại 14 ngày một lần trong mùa xử lý nhiệt hơi.

2.4.2 Khi thiết bị ghi nhiệt độ tự động được sử dụng sau khi sửa chữa lỗi hoặc thay thế các bộ phận, đầu dò nhiệt độ phải được hiệu chuẩn lại.

2.4.3 Khi đầu dò nhiệt độ được thay thế.

2.4.4 Khi cán bộ kiểm dịch thấy cần thiết.

3. Chỉ Số Kỹ Thuật Xử Lý Nhiệt Bằng Hơi

Độ ẩm tương đối tối thiểu là 95%. Trong quá trình gia nhiệt và xử lý, bộ ghi nhiệt độ tự động ghi lại nhiệt độ và độ ẩm của đầu dò sau mỗi 5 phút, và thời gian toàn bộ quá trình xử lý nhiệt hơi (bao gồm tăng nhiệt, xử lý và làm mát) không ít hơn 2 giờ. Nhiệt độ tâm quả của xoài (lớn nhất) là 47℃, và thời gian xử lý là 20 phút.

4. Quy Trình Xử Lý Nhiệt Bằng Hơi Nước Nóng

4.1.1 Quả Xoài tươi được xếp vào các thùng đặc biệt và xếp đều trên các khay hơi

4.1.2 Tải trọng quả trong buồng xử lý nhiệt không được nhỏ hơn một phần ba giới hạn tải trọng tối đa

4.2 Vị trí của đầu dò nhiệt độ

4.2.1 Phải đưa ít nhất một đầu dò vào mỗi khay hơi và đặt ở khu vực có nhiệt độ thấp nhất (nói chung, khu vực phân bố nhiệt độ thấp nhất là ở giữa lớp trên cùng của hàng hóa hoặc vị trí có nhiệt độ thấp nhất ở góc) của buồng xử lý nhiệt hơi theo kết quả đo nhiệt độ. Ít nhất 9 đầu dò nhiệt độ phải được sử dụng cho mỗi lô xử lý nhiệt hơi.

4.2.2 Lấy Xoài lớn hơn và đưa đầu dò theo chiều dọc từ cuối quả đến vùng lân cận của vỏ hạt, nhưng đầu dò không được chạm vào vỏ hạt.

4.2.3 Quả đo nhiệt độ được lắp với đầu dò phải được đặt ở lớp trên cùng của khay hơi và dây đầu dò phải được cố định.

4.3 Xử lý nhiệt bằng hơi

4.3.1 Giai đoạn tăng nhiệt

Khi độ ẩm tương đối trong buồng xử lý nhiệt hơi là 60% ~ 90%, sử dụng hơi nóng bão hòa để làm nóng từ từ nhiệt độ bình thường đến nhiệt độ tâm quả là 43℃, chiếm khoảng 2/3 thời gian xử lý toàn bộ. Khi nhiệt độ tâm quả đạt 43℃ và độ ẩm tương đối trong buồng xử lý nhiệt hơi hơn 90%, liên tục sử dụng hơi bão hòa để làm nóng nhanh nhiệt độ tâm quả lên 47℃.

4.3.2 Thời gian xử lý.

Khi nhiệt độ tâm quả Xoài với đầu dò nhiệt độ đạt 47℃ và độ ẩm tương đối của buồng xử lý nhiệt hơi hơn 95%, duy trì thời gian xử lý bằng hơi bão hòa trong 20 phút.

4.3.3 Giai đoạn làm mát.

Sau khi xử lý nhiệt bằng hơi nước, quả cần được xử lý bằng phun nước lạnh, ngâm nước lạnh hoặc làm mát bằng không khí để giảm nhiệt độ tâm quả xuống dưới 30℃. Nước được sử dụng để làm lạnh hydro phải được khử trùng bằng clo (không quá 200 ppm).

5. Đánh Giá Hồ Sơ Nhiệt Độ

Khi trái cây đến cảng Trung Quốc, các nước xuất khẩu phải cung cấp báo cáo hiệu chuẩn đầu dò nhiệt độ và hồ sơ nhiệt độ xử lý cho cán bộ GACC để kiểm tra.

Thiết Bị Giám Sát Nhiệt Độ

Quy Trình Xử Lý Nước Nóng Cho Xoài

1. Cơ Sở Xử Lý Nước Nóng

1.1 Yêu cầu của khu vực xử lý nhiệt bằng nước nóng.

1.1.1 Khu vực xử lý xử lý nhiệt bằng nước nóng phải được thiết lập trong nhà máy đóng gói trái cây được công nhận.

1.1.2 Nhà máy đóng gói phải bao gồm khu vực cách ly, khu vực vận chuyển, khu vực phân loại, khu vực xử lý nhiệt bằng nước nóng, khu vực bảo quản lạnh, khu vực đóng gói và khu vực bảo quản. Ít nhất khu xử lý, khu đóng gói và khu bảo quản phải có phương tiện cách ly để ngăn côn trùng và các loài gây hại khác. Các khu vực xử lý nhiệt nên được giữ trong tình trạng.

quy trình xử lý hơi nước nóng cho xoài xuất khẩu chính ngạch_cleanup

1.2 Yêu cầu của cơ sở xử lý nhiệt bằng hơi nước nóng.

1.2.1 Các cơ sở xử lý nhiệt hơi phải có cấu hình phù hợp để thực hiện xử lý nhiệt hiệu quả

1.2.2 Các cơ sở xử lý nhiệt bằng hơi phải được đăng ký và ủy quyền bởi tổ chức kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu và được GACC thử nghiệm tại chỗ. Tổ chức kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu cần cung cấp trước tình hình cơ sở vật chất và kết quả kiểm tra sơ bộ cho GACC. Chi phí kiểm tra tại chỗ của các quan chức GACC do nước xuất khẩu chịu.

1.3 Đăng ký.

Trước mỗi mùa xuất khẩu, GACC sẽ đánh giá xem các cơ sở xử lý có tuân thủ các yêu cầu liên quan hay không để cập nhật danh sách đăng ký.

2. Thiết Bị Giám Sát Nhiệt Độ

2.1 Bộ ghi nhiệt độ.

2.1.1 Các bộ ghi có thể tự động ghi và lưu trữ dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được đo bằng tất cả các đầu dò nhiệt độ

2.1.2 Cung cấp đủ số lượng cổng cho các đầu dò nhiệt độ kết nối.

2.1.3 Độ chính xác hiển thị của bản ghi nhiệt độ là 0,1℃ và bộ ghi cũng có thể in dữ liệu ngày, giờ, nhiệt độ và độ ẩm được ghi lại bởi mỗi đầu dò ở một khoảng thời gian xác định (ví dụ: 5 phút một lần).

2.2 Đầu dò nhiệt độ.

2.2.1 Độ chính xác của các đầu dò nhiệt độ yêu cầu lên đến ± 0,1°C. Đảm bảo có đủ số lượng đầu dò nhiệt độ và ít nhất ba đầu đo cho các cơ sở xử lý nước nóng.

2.2.3 Các cán bộ kiểm dịch chịu trách nhiệm hiệu chỉnh tất cả các đầu dò nhiệt độ. Bất kỳ đầu dò nào có sai số hơn ± 0,3°C đều không thể sử dụng được và cần được thay thế.

2.3 Phương pháp hiệu chỉnh đầu dò nhiệt độ.

2.3.1 Hiệu chỉnh đầu dò nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân tiêu chuẩn được coi là

2.3.2 Đặt đầu dò và nhiệt kế chuẩn cùng nhau vào nồi cách thủy, đun cách thủy đến nhiệt độ chỉ số xử lý (ví dụ: 47℃) và duy trì nhiệt độ nhiệt kế chuẩn ở nhiệt độ mục tiêu bằng cách điều chỉnh nhiệt độ của nồi cách thủy. Sau khi nhiệt độ được ổn định trong 30 phút, ghi lại nhiệt độ của đầu dò nhiệt độ bằng máy ghi nhiệt độ, cứ 5 phút một lần, lặp lại trong 3 lần và sau đó ghi giá trị trung bình, tính toán sai số giữa đầu dò nhiệt độ và nhiệt kế tiêu chuẩn, lấy hơn 2 lần giá trị lỗi giống như là một giá trị sửa.

2.4 Tần số hiệu chuẩn của đầu dò nhiệt độ

2.4.1 Đầu dò nhiệt độ nên được hiệu chuẩn lại 14 ngày một lần trong mùa xử lý nước nóng cho xoài.

2.4.2 Khi thiết bị ghi nhiệt độ được sử dụng sau khi sửa chữa lỗi hoặc thay thế thiết bị ghi nhiệt độ, đầu dò nhiệt độ phải được hiệu chuẩn lại.

2.4.3 Khi đầu dò nhiệt độ được thay thế.

2.4.4 Khi cán bộ kiểm dịch thấy cần thiết.

3. Chỉ Tiêu Kỹ Thuật Xử Lý Nước Nóng

Nhiệt độ của nước nóng là 48℃, và thời gian xử lý không dưới 1 giờ.

4. Quy Trình Xử Lý Nước Nóng

4.1 Nước trong quá trình xử lý phải là nước sạch phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia

4.2 Trái cây cần xử lý phải được ngâm trong nước có độ sâu dưới 10cm.

4.3 Tính toán thời gian xử lý Khi nhiệt độ nước đạt đến nhiệt độ chỉ số xử lý, bắt đầu tính toán thời gian xử lý và duy trì nhiệt độ cho đến một thời gian xử lý xác định.

4.4 Chuyển trái cây đến khu vực nhiệt độ bình thường để làm mát sau khi xử lý xong

Quy Trình Xử Lý Nước Nóng

5. Đánh Giá Hồ Sơ Nhiệt Độ

Khi trái cây đến cảng Trung Quốc, các nước xuất khẩu phải cung cấp báo cáo hiệu chuẩn đầu dò nhiệt độ và hồ sơ nhiệt độ xử lý cho cán bộ GACC để kiểm tra.

xử lý hơi nước nóng cho xoài

>> Xem Thêm: Hợp Tác Gia Công Trái Cây Xuất Khẩu, Bán Và Cho Thuê Hệ Thống Xử Lý Hơi Nước Nóng & Ngâm Nước Nóng (VHT)

Sancopack và Công ty Hoa Lộc RR đã phát triển hệ thống xử lý hơi nước và nước nóng (VHT) cho trái cây trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Hệ thống kiểm soát vi khuẩn và vi sinh vật, đặc biệt là ấu trùng ruồi đục quả.

Xem Thêm:

Lưu Ý Khi Sử Dụng Thuốc Bảo Quản Trái Cây Tươi Lâu

Nhiệt Độ Bảo Quản Trái Cây Nhập Khẩu Ôn Đới

Cách Bảo Quản Sầu Riêng Đông Lạnh Xuất Khẩu

Cách Bảo Quản Cherry Tươi Lâu Khi Vận Chuyển

Cách Bảo Quản Hoa Chuối Tươi Lâu Đơn Giản

Quy Trình Bảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp Lạnh

Cách Bảo Quản Ổi Tươi Lâu Ngon Giòn Lâu Cho Kinh Doanh, Xuất Khẩu

Bao Bì Bảo Quản Trái Cây Tươi Lâu Cho Kinh Doanh

Các Công Nghệ Bảo Quản Thực Phẩm Tốt Nhất Hiện Nay

Công Nghệ Sau Thu Hoạch Rau Quả Giữ Tươi Lâu

Bảo Quản Cam Sau Thu Hoạch Tươi Lâu, Chuẩn Xuất Khẩu

Thông Tin Liên Hệ Tư Vấn

  • Website: https://keep-it-fresh.vn
  • Email: info@sancopack.com.vn
  • Hotline: 0908105115
  • Địa chỉ: 8 Hoàng Minh Giám, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
✅ Bảo quản rau củ quả: ⭐ Hút ethylene, chống nấm mốc, khử trùng, chống mất nước.
✅ Hiệu quả: ⭐ Giữ tươi lâu, giảm hư hỏng, chậm chín & lão hóa.
✅ Tiêu chuẩn: ⭕ An toàn VSTP, FDA Mỹ
✅ Chế phẩm sinh học: ⭐ Chitosan, 1-MCP, MAP, Natamycin
✅ Chứng nhận: ⭐ Chứng nhận chất lượng đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *